Faculties

Faculties

Aruna Kumar B M
Asha G
Deepika Bindal
Divya K
Geetha Devi A
Hemalatha N
Hemavathi S
Janga Suresh
Jayashree
Nithyapriya M
Niveditha H E
Noor Siddiqua Rashmati
Purnima K S
Ranjitha Nagesh Nair
Rashmi K R
Ravishankar N S
Reshma
S E Seema
Sathyavathi N
Shamna C
Sridevi V
Umavathi C S